WGOP

Willem Galama Organisatie Psycholoog

Coaching & Counseling

Deze twee begrippen zijn nauw aan elkaar verwant. Waar het bij coaching gaat om het bereiken van te voren afgesproken doelen in werk of privé leven, ligt de nadruk bij counseling meer op het ontdekken en verhelderen van wat men tegen houdt om die doelen te bereiken. Bij coaching gaat het vaak om het (meer) effectief functioneren in een werkomgeving, bij counseling zijn het meer levensvragen (-problemen) die centraal staan.

Dat coaching en counseling in elkaar kunnen overlopen is duidelijk. Goed functioneren in een organisatie vraagt ook ontwikkeling van de persoon. De omgeving van de manager of medewerker vormt hier de spiegel waarin hij zichzelf waarneemt en waarin hij feedback krijgt over zijn doen en laten. Dit lokt spanning uit die weer nodig is om verder te ontwikkelen en te leren. Bewustzijn of bewust worden van de eigen opvattingen hierin is cruciaal. Percepties, emoties en overtuigingen spelen hierbij een belangrijke rol. Soms zijn het de triggers voor een verandering.

© 2008 - Algemene Voorwaarden