WGOP

Willem Galama Organisatie Psycholoog

Curriculum vitae

Enkele belangrijke werkrollen zijn geweest:

  • Het leidinggeven aan projectgroepen die zich bezig houden met de herinrichting van de operationele organisatie. Dit inspirerende spel met veelsoortige deelnemers, van leden van de raad van bestuur tot en met de werkvloer, was jarenlang zijn werkterrein.
  • Ontwikkelen en invoeren van het taakgroepen concept binnen een terminal organisatie.
  • Secretarisrol in het directieberaad van ECT gedurende de fusie en overgang naar Europe Combined Terminals.
  • Hoofd van de afdeling opleidingen van ECT.
>>>

© 2008 - Algemene Voorwaarden