WGOP

Willem Galama Organisatie Psycholoog

Onderzoek & Advies

Onder deze noemer vallen activiteiten die samenvallen met wat in medische termen wel diagnose en remedie worden genoemd. Belangrijk is dat de hierbij aangereikte informatie voor de klant van betekenis en bruikbaar is. Voor de klant bevat de rapportage belangrijke aanwijzingen om de volgende stappen te zetten. Niet alleen het wat, maar ook het hoe en waarom komen daarin aan bod. In mijn opvatting stopt deze activiteit niet met het uitbrengen van een rapport, maar is ook de implementatie van de onderschreven conclusies een belangrijk onderdeel van het onderzoek & advies traject.

© 2008 - Algemene Voorwaarden