WGOP

Willem Galama Organisatie Psycholoog

Onderzoek & Advies - Case 1

Stichting kampt al enige tijd met een stagnerende interne communicatie. Uit onderzoek blijkt dat er een kloof bestaat tussen management en medewerkers. Voorgesteld wordt om het systeem van werkoverleg opnieuw vorm en inhoud te geven. Naast een informatiekanaal zal het ook moeten functioneren als overlegplatvorm tussen de verschillende onderdelen van de organisatie. Dit is nu meer dan ooit nodig omdat een fusie voor de deur staat. Het opnieuw in gesprek komen van management en medewerkers, de begeleiding van eerste werkoverleggen en training van het management maakten onderdeel uit van dit traject.

© 2008 - Algemene Voorwaarden