WGOP

Willem Galama Organisatie Psycholoog

Organisatie

Antwoorden op deze vragen ontstaan in het contact en daaruit volgend contract tussen opdrachtgever/klant en Willem Galama. In alle gevallen is sprake van maatwerk. Leidraad zijn daarbij de volgende woorden:

Autonomie en authenticiteit, zelf helend vermogen van individu en organisatie, focus en verbinding, verantwoordelijkheid en zelfsturing.

Mijn bijdrage is het faciliteren van wat in de kiem al aanwezig is. Dat kan groei, maar ook afbouw of de bakens verzetten zijn. De vormen waarin dat gebeurt zijn: Onderzoek en Advies, Training, Proces-begeleiding en Coaching. In mijn verbinding met de klant(-organisatie) breng ik mijn rugzak met inzichten, methoden, kennis en vaardigheden in. Mijn Curriculum Vitae biedt een overzicht van wat daar zoal te vinden is. Laat u daardoor inspireren. Maak kennis met Willem Galama.

<<<

© 2008 - Algemene Voorwaarden