WGOP

Willem Galama Organisatie Psycholoog

Procesbegeleiding

Anders gezegd: ik richt mij op het zelfhelende vermogen van een organisatie. Ik doe dat door spiegels op te houden waarin deelnemers (bv. in een trainingsgroep, in een advies- of coachingsgesprek, of zomaar in een gesprekscontact) kunnen kijken naar waar ze individueel of als groep mee bezig zijn. Zo worden patronen zichtbaar en kan de effectiviteit ervan, gegeven het doel, worden ontdekt. Op basis hiervan kan het inzicht ontstaan om te veranderen of niet.

© 2008 - Algemene Voorwaarden