WGOP

Willem Galama Organisatie Psycholoog

Training

De trainingen zijn altijd ingebed in een breder traject (van organisatie en/of cultuur verandering) en worden meestal 'incompany' gegeven. Er wordt een leeromgeving gecreëerd die leidt tot het zich bewust worden van de effecten van het eigen gedrag. Van hieruit worden nieuwe inzichten ontwikkeld en nieuwe vaardigheden aangeleerd. Omdat in mijn optiek nieuw gedrag stoelt op het ontwikkelen van nieuwe overtuigingen is een training vaak een ontdekkingstocht, een reis waarin je als persoon aan bod komt. Het gaat in veel gevallen om het weer helder krijgen of maken van de doelen van de organisatie.

"; } elseif($pagina == "2") { echo "

Training

Een volgende stap is onderzoeken hoe deze organisatiedoelen zich verhouden tot de eigen doelen en plannen. Met deze doelen en plannen helder voor ogen ga je bewust de verbinding aan met jouw afdeling, bedrijf of je maakt een keuze voor een nieuwe weg.
Als je weet wat je wilt is de volgende stap het aanleren van de vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Omdat je weet wat je doel is, ben je gemotiveerd om dit te leren. Met behulp van oefeningen, rollenspellen, feedback van collega’s en trainer bouw je aan een nieuw gedragsrepertoir, dat je ten dienste staat in de nieuwe situatie.

"; } elseif($pagina == "3") { echo "

Training - Case 1

In een (vol continue) productiebedrijf heeft het management besloten dat de meewerkende voormannen beter in hun leidinggevende rol moeten gaan komen. Dit is een onderdeel van een veranderingsproces dat al een jaar loopt. Na onderzoek en uitgebreid contact met de meewerkende voormannen wordt een traningstraject ingericht van drie keer twee dagen. Het aanleren van de vaardigheden en met name inzicht ontwikkelen in hoe leidinggeven aan collega’s er uitziet staat daarbij centraal. Verder wordt een lijst met aanwijzingen opgesteld die in samenwerking met het management gerealiseerd moeten worden. Dit laatste is van belang om het geleerde in de training in de praktijk van alle dag te verankeren.

"; } elseif($pagina == "4") { echo "

Training - Case 2

Een IT bedrijf is voortdurend aan verandering onderhevig. De nieuwe structuur is net toegelicht of er worden al weer wijzigingen aangebracht. Of het allemaal nodig is? Heldere informatie en communicatie is niet de sterkste kant van dit bedrijf. Van de manager wordt verwacht dat hij of zij meestuurt en richting bepaald voor zijn of haar afdeling. Naast een aantal andere activiteiten wordt afgesproken een training 'management van verandering' op te zetten.

De start bestaat uit een uitgebreide kennismakingsgesprek met de trainer. Hierin komen jouw doelen en verwachtingen aan bod en wordt een individueel leercontract opgesteld. Dit is jouw leidraad in de training. In de training wordt begonnen met het uitspreken van ieders eigen doelen. In een vraag en aanbod ronde wordt de hulp en ondersteuning die je kunt gebruiken van je collega’s en trainer, duidelijk aangegeven.Het wordt je aangeboden en je mag er om vragen. Een uit negen dagdelen bestaande training verspreid over 2,5 maand gaat zo van start met individuele en collectieve leerdoelen, die passen bij de cultuur van organisatie en de deelnemers.

<<<
"; } ?>