WGOP

Willem Galama Organisatie Psycholoog

Training

Een volgende stap is onderzoeken hoe deze organisatiedoelen zich verhouden tot de eigen doelen en plannen. Met deze doelen en plannen helder voor ogen ga je bewust de verbinding aan met jouw afdeling, bedrijf of je maakt een keuze voor een nieuwe weg.
Als je weet wat je wilt is de volgende stap het aanleren van de vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Omdat je weet wat je doel is, ben je gemotiveerd om dit te leren. Met behulp van oefeningen, rollenspellen, feedback van collega’s en trainer bouw je aan een nieuw gedragsrepertoir, dat je ten dienste staat in de nieuwe situatie.

© 2008 - Algemene Voorwaarden